RODO

Szanowni Państwo!

Realizując obowiązek wynikający z art. 131 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO, informuję Panią, Pana o szczegółach przetwarzania danych w naszej Pracowni Projektowej
EL-MAR Projekt Mariusz Gieszcz:

1.Administratorem danych osobowych (dalej: ADO) jest firma EL-MAR Projekt Mariusz Gieszcz
Kontakt: elmarproejkt@gmail.com, gieszcz@gmail.com.

3.Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług i prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami Pani, Pana danych osobowych będą:
Urzędy Państwowe, Organy administracji Państwowej· Biuro Rachunkowe· Podwykonawcy realizujący poszczególne opracowania projektowe – składowe dokumentacji

5.Dane osobowe będą przechowywane przez ww. przedsiębiorstwa do końca ich działalności.

6.MaPani, Pan prawo do żądania od ADO: dostępu do danych osobowych Pani,
Pana, dotyczących: sprostowania tych danych, usunięcia tych danych,
ograniczenia przetwarzania tych danych jak również prawo do przenoszenia danych.

7.Ma Pani, Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

9.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie nie mają miejsca w naszej firmie 
Kreator stron internetowych - przetestuj