2014

04.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy oświetlenia awaryjnego na 
            terenie Fabryki Pralek BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
            w Łodzi przy ul. Papierniczej 7.

04.2014 Projekt wykonawczy Instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
            pomieszczeń siłowni Fit Fabric S.C.  przy ulicy Kilińskiego 122/128

04.2014 Projekt przebudowy zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
            pawilonu Jeronimo Martins Polska S.A. - Biedronka w Radziejowie

04.2014 Projekt instalacji elektrycznej dla przebudowy pomieszczeń na gabinety
            endoskopii w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach

07.2014 Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
            Restauracja "FRENCH PATATO BY LA PATATERIE" C.H. "MANUFAKTURA" w Łodzi,
            ul. Drewnowska 58c

07.2014 Wykonanie dokumentacji wykonawczej budynku biurowego
            SYMPHONY TELECA ŁÓDŹ, ul. KASPRZAKA 6

11.2014 Projekt wykonawczy  zasilania rezerwowego SZR budynku biurowego w 
            Warszawie ul. Ogrodowa 58.

12.2014 Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku
            handlowo-usługowym VIS A VIS STREET MALL. Siłownia Fit Fabric S.C. w
            Łodzi przy, ul. Zgierskiej 211

2015

03.2015 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku
            handlowo-usługowym VIS A VIS STREET MALL. Siłownia Fit Fabric S.C. w
            Łodzi przy, ul. Zgierskiej 211

04.2015 Projekt wykonawczy modernizacji wewnętrznych linii zasilających w
            budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Marysińskiej 70/74

06.2015 Projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego 
            jednorodzinnego w miejsc. Truskaw, ul. Północna

04.2015 Projekt wykonawczy modernizacji wewnętrznych linii zasilających w
            budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Przemysłowej 18B

07.2015 Projekt wykonawczy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
            budynku szkoły przy ul. Wileńskiej 53/55 w łodzi

08.2015 Projekt wykonawczy modernizacji wewnętrznych linii zasilających w
            budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Narutowicza 92

08.2015 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w lokalu w
            centrum handlowo-usługowym „SUKCESJA” Siłownia Fit Fabric S.C. w Łodzi
            przy, ul. Rembielińskiego 14

09.2015 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w budynku przemysłowo -
            magazynowego. SISA Polska Sp. z o.o. Konstantynów Łódzki ul. Przemysłowa

09.2015 Projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych dwóch budynków
            mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Barany Gmina Lipno.

10.2015 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w Szkole Mistrzostwa
            Sportowego w Łodzi przy ul. Kadłubka 33

10.2015 Projekt wykonawczy modernizacji wewnętrznych linii zasilających w
            budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Pl. Dąbrowskiego 1a.


12.2015 Projekt Budowlany instalacji elektrycznych budowy powierzchni
            magazynowych dla AMŁ dzianiny sp.j. J.Szrajber, M.Łoś.
            Łódź, Al. Piłsudskiego 141

2016

02.2016 Projekt wykonawczy modernizacji wewnętrznych linii zasilających w
            budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 6.

02.2016 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego na
            potrzeby serwerowni DATA CENTER w Bielsko- Biała, ul.Kasprowicza.

02.2016 Projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych budynku 
            inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym z silosami
            paszowymi oraz zbiornikiem magazynowym
            w miejsc. Łysaków Drugi, gm. 28-300 Jędrzejów.

03.2016 Projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
            budynku usługowo-handlowym w miejscowości Emilia,
            ul. Zgierska 24, gm. Zgierz .

03.2016 Projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku inwentarskiego do
            chowu trzody chlewnej z paszarnią w miejsc. Kłaki gm. Drobin.

04.2016 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w
            hali magazynowej w Łodzi przy ul.Romana 40/42.
 
04.2016 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych Fitfabric w 
            Galerii Matejki w Łodzi przy, ul. Matejki 3/5.

05.2016 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych Fitfabric w
            Andrespolu przy, ul. Rokicińskiej.

05.2016 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w BankuPeKaO S.A w
            Łodzi ul. Piotrkowska 288.

05.2016 Projekt modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynku
            mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza27.

06.2016 Projekt wewnętrznych linii zasilających w RodzinnymOgrodzie Działkowym
            w Łodzi przy al. Jana Pawła II nr 91.

06.2016 Projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku inwentarskiego do
            chowu trzodychlewnej z paszarnią w miejsc.
            Wyborów, dz. nr 28, 99-413 Chąśno.

06.2016 Projekt modernizacji instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym
            wielorodzinnym w Łodziprzy ul. Przemysłowej 18a.

06.2016 Projekt modernizacji instalacji elektrycznych wbudynku mieszkalnym
            wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Wapiennej 26

07.2016 Projekt budowlany zasilania rezerwowego dla budynku biurowego
            EQUAL BUSINESS PARK, Kraków ul. Wielicka.

07.2016 Projekt modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynku
            mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Sporna 78.
 
07.2016 Projekt budowlany instalacji elektrycznych budynku inwentarskiego fermy 
            drobiu wraz zinfrastrukturą towarzyszącą w miejsc. Czerlejnko, dz. nr 92.

07.2016 Projekt instalacji ochrony odgromowej budynku mieszkalnego
            wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Łącznej 28

08.2016 Projektinstalacji odgromowej budynku Wozowni zlokalizowanego w
            Łodzi ul. Tymienieckiego 22/24.

08.2016 Projekt modernizacji wewnętrznych linii zasilających w budynku
            mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Pomorska 94.

08.2016 Rozbudowa zakładu produkcji napojów bezalkoholowych REFRESCO w 
            Kozietułach Nowych -opracowanie projektu budowlanego zamiennego
            - Instalacje elektryczne.

08.2016 Projekt wykonawczy przebudowy sieci eletroenergetycznej ŚN - 15kV Hali 
            obsługi logistycznej w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna 16.

08.2016 Projekt budowlany instalacji elektrycznych hali produkcyjno - montażowej 
            elementów stalowych w miejsc. Biała Nowa

08.2016 Projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych zakładu produkcji 
            pelletu drzewnego DOMINOWOOD w miejsc. Czarna Białostocka
            ul. Fabryczna 7.

09.2016 Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
            Centrum Handlowo - Usługowym Galeria Tomaszów w Tomaszowie Maz.
            ul. Warszawska 1.

09.2016 Projekt instalacji elektrycznej dla sklepu Mountain Warehouse w
            Centrum Handlowym EUROPEAN PTAK OUTLET; Rzgów, ul. Żeromskiego 6.

10.2016 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
            remontu głównej klatki schodowej budynku nr 3 Szpitala WAM w Łodzi,
            ul. Żeromskiego 113.

10.2016 Rozbudowa zakładu produkcji napojów bezalkoholowych REFRESCO w 
            Kozietułach Nowych -opracowanie projektu wykonawczego -
            Instalacje elektryczne.

10.2016 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrzną studnię 
            dla zakładu produkcji napojów bezalkoholowych REFRESCO w
            Kozietułach Nowych gm. Mogielnica.

11.2016 Projekt wykonawczy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 
            budynku parkingu podziemnego Decathlon Katowice.

11.2016 Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych budowy powierzchni 
            magazynowych dla AMŁ dzianiny sp.j. J.Szrajber, M.Łoś. Łódź,
            Al. Piłsudskiego 141.

11.2016 Projekt przebudowy instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia 
            ewakuacyjnego budynku Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej 
            Politechniki Łódzkiej przy ul. Wróblewskiego 15 w Łodzi.

12.2016 Projekt przebudowy układu pomiarowego pośredniego zakładu produkcji
            napojów bezalkoholowych REFRESCO w KozietułachNowych działka 
            ewidencyjna nr 34/25.

12.2016 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych rozbudowy i przebudowy
            istniejącego zakładu COKO-WERK POLSKA SP. Z O.O. Łódź,
            ul.Dąbrowskiego 225/243.

12.2016 Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
            Centrum Handlowo - Usługowe Teofil w Łodzi. ul. Aleksandrowska 38

2017

01.2017 Projektinstalacji elektrycznych budynku biurowego z częścią ekspozycyjno
            magazynową w Marysinie gmina Lesznowola.

02.2017 Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku
            biurowo – magazynowego w Pabianicach ul. Partyzancka 53a.

02.2017 Projekt zamienny przebudowy pomieszczeń magazynowych na
            pomieszczenia produkcyjne linii rozlewu wody - Instalacje elektryczne w
            Kozietułach Nowych.

02.2017 Stacja transformatorowa 15/04kV w Kozietułach Nowych
            Projekt zamienny przebudowy pomieszczeń produkcyjnych
            linii rozlewu wody.

03.2017 Projekt budowlany zagospodarowania terenu kable zewnętrzne - zasilanie
            w energię elektryczną budynku Wozowni zlokalizowanego w Łodzi przy 
            ul.Tymienieckiego 22/L

05.2017 Projekt modernizacji wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji
            teletechnicznej w budynku mieszkalnym w Łodzi przy ul. Radwańskiej 51

06.2017 Koncepcja modernizacji oświetlenia garażu podziemnego, w budynku 
            mieszkalnym w Łodzi przy ul. Retkińskiej 8

06.2017 Projekt budowlany remontu i przebudowy wewnętrznej instalacji
            elektrycznej sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 175
            im. Henryka Ryla w Łodzi.

06.2017 Projekt systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych na I piętrze w hali
            handlowej nr 1 Centrum Handlowego GD Poland w Wólce Kosowskiej –
            Instalacje elektryczne.

06.2017 Projekt modernizacji zasilania lokalów mieszkalnych oraz wymiany wlz- tów
            głównych czterech lokali w budynku mieszkalnym w
            Łodzi przy ul. Radwańskiej 54

06.2017 Projekt budowlany chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z
            niezbędną infrastrukturą w miejscowości
            Nowe Czaple - Instalacje elektryczne

06.2017 Projekt instalacji elektrycznych dla nadbudowy II piętra w budynku hurtowni
            z przeznaczeniem na biura w Wólce Kosowskiej.
Kreator stron internetowych - przetestuj